Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

kardslotenet sent you a video: "Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ - ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ"

YouTube help center | e-mail options | report spam

kardslotenet has shared a video with you on YouTube:

ΔΙΣΚΟΣ: ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (1972)
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
© 2011 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Δεν υπάρχουν σχόλια: