Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Ο χρήστης kardslotenet σας έστειλε ένα βίντεο: "Led Zeppelin- Moby Dick (STUDIO VERSION)"

YouTube κέντρο βοήθειας | επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | αναφορά ως ανεπιθύμητο

Ο χρήστης kardslotenet έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς:

Awesome drum solo by John Bonham.
© 2010 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Ο χρήστης kardslotenet σας έστειλε ένα βίντεο: "Led Zeppelin- Immigrant Song (STUDIO VERSION)"

YouTube κέντρο βοήθειας | επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | αναφορά ως ανεπιθύμητο

Ο χρήστης kardslotenet έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς:

Sorry about the silence at the end, Youtube processed the video with incorrect duration.
Lyrics:
A-ah-ahh-ah, ah-ah-ahh-ah
We come from the land of the ice and snow
from the midnight sun where the hot springs blow

The hammer of the gods will drive our ships to new lands
To fight the horde and sing and cry, Valhalla, I am coming

On we sweep with, with threshing oar
Our only goal will be the western shore

Ah-ah-ahh-ah, ah-ah-ahh-ah
We come from the land of the ice and snow
from the midnight sun where the hot springs FLOW
How soft your fields, so green
can whisper tales of gore, of how we calmed the tides of war
We are your overlords

On we sweep with, with threshing oar
Our only goal will be the western shore

S-so now you better stop and rebuild all your ruins
for peace and trust can winthe day despite of all you're losin'
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ah... περισσότερα
© 2010 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Ο χρήστης kardslotenet σας έστειλε ένα βίντεο: "Led Zeppelin- Whole Lotta Love (STUDIO VERSION)"

YouTube κέντρο βοήθειας | επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | αναφορά ως ανεπιθύμητο

Ο χρήστης kardslotenet έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς:

Sorry about the silence at the end, Youtube processed the video with incorrect duration.
Lyrics:
You need coolin', baby, I'm not foolin'
I'm gonna send ya back to schoolin'
Way down inside, a-honey, you need it
I'm gonna give you my love
I'm gonna give you my love, oh

Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love

You've been learnin'
And baby, I been learnin'
All them good times
Baby, baby, I've been discernin'-a
A-way, way down inside
A-honey, you need-a
I'm gonna give you my love, ah
I'm gonna give you my love, ah

Oh, whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
I don't want more

You've got to bleed on me, yeah
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah, ha, ah, ah, ah, ah, ah, ah
ah, ah, ah, ah, ha, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
No, no, no, no, ah
Love, love, low-ow-ow-ow-... περισσότερα
© 2010 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066