Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

kardslotenet sent you a video: "Aretha Franklin - Respect (1990)"

YouTube help center | e-mail options | report spam

kardslotenet has shared a video with you on YouTube:

Aretha Franklin - Respect (1990)
© 2011 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Δεν υπάρχουν σχόλια: