Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Ο χρήστης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ σας έστειλε ένα βίντεο: "ZZ Top - Blue Jean Blues"

Ο χρήστης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς
ZZ Top - Blue Jean Blues
από noxteryn
Fandango! (1975)
©2014 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Ο χρήστης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ σας έστειλε ένα βίντεο: "The Best Ballads Of Phil Collins"

Ο χρήστης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς
The Best Ballads Of Phil Collins
από TomekZeet
0:00 Against All Odds (Take A Look At Me Now)
4:03 You'll Be In My Heart
8:23 One More Night
13:48 Can't Stop Loving You
18:23 True Colours
23:51 A Groovy Kind of Love
27:35 Another Day In Paradise
33:17 Separate Lives
40:17 In The Air Tonight
©2014 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066