Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Ο χρήστης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ σας έστειλε ένα βίντεο: "Pink Floyd - The Darkside of the Moon FULL ALBUM *Free Dowload Link*"

Ο χρήστης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς
Pink Floyd - The Darkside of the Moon FULL ALBUM *Free Dowload Link*
από MusicMania
this is not my album, and I do not take credit for it

Download it free, this is my copy for you: http://www.mediafire.com/myfiles.php#nwad9dhkla9cp

1. Speak to Me ........................................-.......... 00:00
2. Breathe (In the Air) ........................................-. 01:05
3. On the Run ........................................-............ 03:55
4. Time ........................................-..................... 07:47
5. The Great Gig In the Sky ................................ 14:34
6. Money ........................................-................... 19:13
7. Us and Them ........................................-......... 25:35
8. Any Colour You Like ....................................... 33:25
9. Brain Damage ........................................-........ 36:51
10. Eclipse ........................................-................ 40:38
©2013 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Δεν υπάρχουν σχόλια: