Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

kardslotenet sent you a video: "The Sex Pistols - God Save The Queen"

YouTube help center | e-mail options | report spam

kardslotenet has shared a video with you on YouTube:

© 2010 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Δεν υπάρχουν σχόλια: